Openingstijden

 

Perron 07 biedt 5 dagen per week gedurende 49 weken per jaar opvang, opvoeding en educatie aan kinderen van 3 maanden tot 4 jaar.

 

De openingstijden van Perron 07 zijn van 8.00 tot 18.00 uur. Er wordt onderscheid gemaakt tussen opvangtijden en kerntijden waarbij tijdens de kerntijden het accent ligt op opvoeding en educatie. Tijdens deze kerntijd (8 uur per dag) is het team op volle sterkte en wordt er in horizontale groepen gewerkt volgens de Sporen pedagogiek.

 

Kinderen kunnen vanaf 8.00 uur gebracht worden. Van 8.00 uur tot 16.00 uur wordt er gewerkt volgens het programma Sporen: opvoeding en educatie. Na 16.00 uur kunnen kinderen tot 18.00 uur opgevangen en verzorgd worden in een verticale groep: de verlengde opvang. Uiteraard is ook de verlengde opvang van een kwaliteit die je van Perron 07 mag verwachten.

 

Openingstijden

Kerntijd                                                                8:00 – 16:00 uur

Kerntijd met verlengde opvang                  8:00 – 18:00 uur

Verlengde kerntijd (perron 0)                       8:00 – 17:00 uur (geen verlengde opvang)

 

 

 

 

 

Perron 07 

Roggeveenstraat 2 

2518 TP Den Haag 

070 820 9650 

info@perron07.nl