Arrangementen

Wij werken met combinaties van vaste dagen om de continuïteit te kunnen garanderen, en per dag met kerntijd en opvangtijd. Je betaalt alleen voor het arrangement dat je bij ons afneemt.

Je kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 

Alleen op de babygroepen, perron 0 en perron 1, is er de mogelijkheid om te kiezen voor een twee dagen arrangement. Dit is een gedeeld vier dagen arrangement: je kiest voor maandag en dinsdag of voor donderdag en vrijdag.

Kerntijd en verlengde opvang
Op Perron 07 is het mogelijk om te kiezen voor een arrangement met alleen kerntijd. Tijdens de kerntijd (08.00-16.00 uur) ligt het accent op opvoeding en educatie en werken wij met de Sporen pedagogiek. Dat vereist vaste groepen en op elke groep vaste medewerkers. Dit is echter niet 10 uur per dag gedurende 49 weken per jaar mogelijk.
Je kunt ook kiezen voor een arrangement kerntijd met verlengde opvang. Wij bieden dagelijks naast de kerntijd van 16.00 – 18.00 uur verlengde opvang. De kinderen vormen dan een verticale groep(en) en worden dan gezamenlijk opgevangen en begeleidt door speciale verlengde opvang medewerkers.

Babygroep
Op de jongste babygroep, perron 0, is er de keuze uit 8 of 9 uur kerntijd in de eigen groep met de vaste medewerker. We bieden geen verlengde opvang tot 18:00 uur. We vinden een dag van tien uur voor baby’s en de samenvoeging tot een verticale groep pedagogisch niet verantwoord.

Vakantieopvang
Perron 07 is (gemiddeld) 49 weken per jaar geopend. Dat betekent dat het centrum ieder jaar drie weken dicht is. Deze weken worden ingepland rond de kerst en in de zomer. Daarnaast zijn er nog zes vakantieweken per jaar die synchroon lopen met de schoolvakanties in de regio Den Haag waarin vakantieopvang geboden wordt in twee verticale vakantieopvang groepen.
Perron 07 streeft ernaar de vakantieperiodes van de medewerkers zoveel mogelijk gelijk te laten lopen met de vakantieopvang weken. Zo kan er stabiliteit en continuïteit geboden worden. Op Perron 07 is het mogelijk te kiezen voor een arrangement met of zonder vakantieopvang.

Perron is open op
Kerntijd: 8:00 – 16:00 uur
Kerntijd met verlengde opvang: 8:00 – 18:00 uur
Verlengde kerntijd (perron 0): 8:00 – 17:00 uur (geen verlengde opvang)

Tarieven

We bieden diverse arrangementen aan: kerntijd, verlengde opvang en vakantieopvang.

Op Perron betaal je alleen het concrete aantal uren dat je daadwerkelijk afneemt. Dus geen standaard 10 of 11 uur per dag en 52 weken per jaar. Er valt echt iets passends te kiezen! De diverse keuze mogelijkheden hebben ook aanzienlijke consequenties voor het totaal te betalen bedrag.

Rekenvoorbeeld op basis van 3 dagen per week:

• kerntijd  42 weken     8:00 – 16:00 uur     € 804,72

• verlengde opvang 42 weken     8:00 – 18:00 uur     € 1.005,90

• verlengd opvang en vakantieopvang 49 weken     8.00 – 18.00 uur     € 1.173,55 

 

Perron 07 hanteert met ingang van 1 januari 2020 een uurtarief van € 9,77. De uurprijs is tevens inclusief luiers en verzorgingsproducten.

Gedurende de kerntijdweken wordt het team van perronista’s dagelijks begeleidt en ondersteunt door een pedagogista (pedagoog) en een atelierista (beeldend kunstenaar) en worden er door de kok warme biologische maaltijden bereid. 

​

Perron 07 voldoet aan alle criteria voor de kinderopvang en is ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Je kunt daarom gebruik maken van de kinderopvangregeling van de Belastingdienst.

Om te berekenen hoeveel je terug krijgt van de belastingdienst, kun je gebruik maken van deze rekenhulp.
Je kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen via deze link op de site van de belastingdienst.

Openingstijden

Perron 07 biedt 5 dagen per week gedurende 49 weken per jaar opvang, opvoeding en educatie aan kinderen van 3 maanden tot 4 jaar.

De openingstijden van Perron 07 zijn van 8.00 tot 18.00 uur. Er wordt onderscheid gemaakt tussen opvangtijden en kerntijden waarbij tijdens de kerntijden het accent ligt op opvoeding en educatie. Tijdens deze kerntijd (8 uur per dag) is het team op volle sterkte en wordt er in horizontale groepen gewerkt volgens de Sporen pedagogiek.

Kinderen kunnen vanaf 8.00 uur gebracht worden. Van 8.00 uur tot 16.00 uur wordt er gewerkt volgens het programma Sporen: opvoeding en educatie. Na 16.00 uur kunnen kinderen tot 18.00 uur opgevangen en verzorgd worden in een verticale groep: de verlengde opvang. Uiteraard is ook de verlengde opvang van een kwaliteit die je van Perron 07 mag verwachten.