Openingstijden

Perron 07 biedt 5 dagen per week gedurende 48 weken per jaar opvang, opvoeding en educatie aan kinderen van 3 maanden tot 4 jaar.

De openingstijden van Perron 07 zijn van 8.00 tot 18.00 uur. Er wordt onderscheid gemaakt tussen opvangtijden en kerntijden waarbij tijdens de kerntijden het accent ligt op opvoeding en educatie. Tijdens deze kerntijd (8 uur per dag) is het team op volle sterkte en wordt er in horizontale groepen gewerkt volgens de Sporen pedagogiek.

Kinderen kunnen vanaf 8.00 uur gebracht worden. Van 8.00 uur tot 16.00 uur wordt er gewerkt volgens het programma Sporen: opvoeding en educatie. Na 16.00 uur kunnen kinderen tot 18.00 uur opgevangen en verzorgd worden in een verticale groep: de verlengde opvang. Uiteraard is ook de verlengde opvang van een kwaliteit die je van Perron 07 mag verwachten.