Ouders

Ouders zijn heel belangrijk voor ons pedagogisch werk. Perron 07 organiseert daarom het ontmoeten, samenwerken, samen praten over en kijken naar de fascinerende ontwikkeling van jullie kinderen.

Zoals wij ons bij de kinderen altijd afvragen wat hen bezighoudt in plaats van hen bezig te houden, is dat ook voor ons de belangrijkste vraag in de ontmoeting en samenwerking met jullie als ouders. Wat is belangrijk voor jullie? Waar hebben jullie vragen over? Waar willen jullie met elkaar en met ons over van gedachten wisselen?

Ook wij als team vinden het belangrijk om jullie als ouders uitgebreid deelgenoot te maken van wat jullie kinderen bij ons beleven. Samen geven we vorm aan het leven van jullie kinderen op Perron 07.

Iedere morgen en middag staat ons team klaar voor jou en je kind om de overgang van thuis naar Perron 07 zo goed mogelijk te maken. Dagelijks geven we een inzicht in wat we hebben beleefd met elkaar. Dat gaat op Perron 07 veel verder dan een overzicht van wat je kind gegeten, gedronken en geslapen heeft. Daarnaast zijn er in iedere groepsruimte documentatiepanelen waarop we zichtbaar maken waarmee de kinderen van de groep bezig zijn.

Regelmatig organiseren we per groep ouderbijeenkomsten maar ook gemeenschappelijke Perron 07 ouder-teambijeenkomsten, feesten en vieringen!

Je bent altijd welkom om mee te doen op de groepen en/of je eigen expertise in te brengen. Wij verheugen ons op onze toekomstige samenwerking met en voor jullie kinderen!