Sporen van Reggio

Jonge kinderen kunnen en willen veel meer dan waar normaal vanuit gegaan wordt. Zij willen leren, nieuwe interessante dingen meemaken, onderzoeken en met al hun zintuigen de wereld, zichzelf en de ander leren kennen.

Alle kinderen zijn verschillend, Perron 07 waardeert en respecteert deze diversiteit . Wij zijn erop gericht je kind te leren kennen. De dagen in Perron 07 zijn heel veelzijdig: samen spelen, buiten klimmen en klauteren, schilderen, bouwen, maar ook gezellig samen eten, zingen, slapen of rusten. Wij kijken en luisteren naar je kinderen: wie zijn ze, wat denken ze, wat willen ze, wat voelen ze?
Centraal staat de vraag: wat houdt je kinderen bezig in plaats van hoe houden wij jullie kinderen bezig!
De pedagogiek waarmee in Perron 07 gewerkt wordt, de Sporen pedagogiek, is gebaseerd op de Reggio benadering en op theoretische uitgangspunten van verschillende pedagogen en ontwikkelingspsychologen. Dit veel omvattende theoretisch kader en onze praktijkervaring kunnen worden samengevat in een aantal pedagogische uitgangspunten die aan de basis liggen van Perron 07:

De verschillen tussen kinderen zijn de bouwstenen voor ontwikkeling
Kinderen ontwikkelen zich door communicatie. Zij bouwen hun identiteit op door uitwisseling met andere kinderen en volwassenen, maar ook met materialen, met de ruimte waarin ze spelen en leven, met ideeën en met echte en denkbeeldige gebeurtenissen. De verschillen tussen de kinderen vormen de dynamiek van het ontwikkelproces. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor een omgeving die continuïteit biedt, veelzijdig, intelligent en stimulerend is.

De eerste zeven levensjaren vormen het fundament voor de toekomst
Dit inzicht komt niet alleen voort vanuit de ontwikkelings- en leerpsychologie, maar ook vanuit de moderne neurobiologie en -psychologie. Vanuit deze disciplines is aangetoond dat het brein zich juist in de vroegkinderlijke jaren door een rijk aanbod het beste kan ontwikkelen.

Professionele opvoeding van jonge kinderen heeft een pedagogisch programma nodig
In Perron 07 wordt gewerkt met het pedagogisch-educatieve programma Sporen, gebaseerd op de Reggio Emilia benadering. De pedagogiek en de kindercentra uit het Italiaanse Reggio Emilia hebben hun bestaansrecht in de afgelopen 60 jaar bewezen. Deze Reggio Emilia benadering wordt internationaal erkend als het beste programma voor jonge kinderen. Ook Sporen, de Nederlandse vertaling, is wetenschappelijk erkend en jarenlang beproefd in de praktijk.

Kinderen leven in één wereld
Naast de wereld thuis brengen veel jonge kinderen een deel van hun tijd door in een kindercentrum. Jonge kinderen zijn niet los te denken van hun ouders, zij zijn de eerste en belangrijkste opvoeders. Dit betekent dat een goede relatie met de families belangrijk is. Het team van Perron 07 voelt zich verantwoordelijkheid de wereld thuis en die van het kindercentrum te verbinden. Wij benaderen ouders daarom als participant. Door veelvormige samenwerking zorgt Perron 07 ook voor het ontstaan van relaties tussen ouders.

Voor ontwikkeling is stabiliteit en continuïteit nodig
Het uitgangspunt van Perron 07 is dat ieder kind uniek, leergierig en nieuwsgierig is. Het team maakt actief werk van het onderzoeken van wat de kinderen bezighoudt. Op basis van het leren kennen van de kinderen kan het team bedenken wat zij je kinderen kunnen bieden. Dit betekent dat Perron 07 kiest voor vaste groepen kinderen en vaste begeleiders. Het team is door de vaste groepen in staat om situaties te creëren waarbinnen kinderen van elkaar kunnen leren. Perron 07 kiest dan ook nadrukkelijk voor groepen met kinderen van dezelfde leeftijd, om dit samen-leren en samen-ontwikkelen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Aansluiten bij interesses van kinderen vereist serieus werken
De open inhoud van het aanbod op basis van de interesses van de kinderen, gaat samen met een systematische manier van werken. Het team van Perron 07 hanteert daarom een vast dagritme en heeft tijd om het werken met de kinderen serieus en professioneel voor te bereiden. De denk-, leer- en maakprocessen van de kinderen worden op individueel en op groepsniveau vastgelegd en gedocumenteerd. In Perron 07 heeft het team daarnaast regelmatig inhoudelijk overleg.

Kinderen voelen zich veilig doordat ze gezien en gehoord worden
Perron 07 biedt vertrouwen en veiligheid doordat het team daadwerkelijk interesse heeft in wat je kind bezighoudt. Ieder kind wordt ‘gezien en gehoord’. Dit is de beste manier om een kind een gevoel van vertrouwen en veiligheid te bieden. Hierdoor durven zij zich open te stellen en zich te uiten.

Kinderen ontwikkelen door zich op verschillende manieren te uiten
Door kinderen te stimuleren en te enthousiasmeren wordt er gecommuniceerd en dus geleerd. Het Perron 07 team biedt je kind een divers aanbod en alle mogelijkheden om ‘100 talen’ te ontwikkelen. De 100 talen van de dans, muziek, eten, natuur, kleur en geur verrijken de communicatie en dus het leren en ontwikkelen. Doordat kinderen zich uitdrukken in 100 talen, wordt zelfvertrouwen en autonomie ontwikkeld. Het leert hen te leren. Van de ene vraag naar de andere te gaan. De wereld om hen heen en zichzelf te leren kennen, te begrijpen en betekenis te geven.

Autonome en leergierige kinderen zijn beter toegerust voor de basisschool
Alle jonge kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig en zitten vol vragen. In Perron 07 stellen wij deze vragen van groepjes kinderen centraal in het dagelijks werk. Er wordt langdurig met hen gewerkt aan het onderzoeken van de onderwerpen die hen intrigeren: Waar komen schaduwen vandaan? Hoe klinken verschillende materialen? Hoe kom je van zitten tot staan? Wat is groeien? Het samen en in kleine groepjes werken en spelen, is de manier waarop jonge kinderen leren. Dit is anders dan het schoolse leren, maar het is dé manier om vol zelfvertrouwen en autonoom, nieuwsgierig en leergierig, de stap te maken naar de basisschool.

Voor een rijke ontwikkeling is een veelzijdige begeleiding nodig
Om deze veelzijdigheid van onderwerpen met de kinderen te kunnen onderzoeken, bestaat het pedagogisch team van Perron 07 uit medewerkers vanuit diverse disciplines, met verschillende achtergronden, uit mannen en vrouwen. Naast de ervaren Sporen begeleiders (zowel hbo als mbo opgeleid) werken er ook atelierista’s (beeldend kunstenaars), pedagogista’s (pedagogische coördinatoren) en koks. Regelmatig worden ook andere disciplines betrokken.

Een grote variatie van ruimte en materialen levert een scala aan ontwikkelingsmogelijkheden
In Perron 07 is een grote diversiteit aan ruimten en materialen. Er is veel aandacht voor kwaliteit, functies en esthetiek. Ook aan ruimten en materialen kun je je ontwikkelen. Zij hebben een betekenis als ‘de derde pedagoog’. De wanden in Perron 07 zijn gevuld met panelen, waarop zichtbaar wordt wie de kinderen zijn, wat hen bezighoudt en wat zij doen, denken en maken door middel van foto’s, teksten, werkstukken, etc. Daarom noemen we ons centrum Perron 07, ván en niet voor jonge kinderen. Het spelen en werken in Perron 07 leggen we op verschillende manieren vast. Onze medewerkers fotograferen, filmen en schrijven dagelijks. Zo kunnen ook jullie met ons meegenieten en meekijken.