Arrangementen

Wij werken met combinaties van vaste dagen om de continuïteit te kunnen garanderen, en per dag met kerntijd en opvangtijd. Je betaalt alleen voor het arrangement dat je bij ons afneemt.

Je kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 

Alleen op de groepen perron 0 en perron 1, is er de mogelijkheid om te kiezen voor een twee dagen arrangement. Dit is een gedeeld vier dagen arrangement: je kiest voor maandag en dinsdag of voor donderdag en vrijdag.

Kerntijd en verlengde opvang
Op Perron 07 is het mogelijk om te kiezen voor een arrangement met alleen kerntijd. Tijdens de kerntijd (08.00-16.00 uur) ligt het accent op opvoeding en educatie en werken wij met de Sporen pedagogiek. Dat vereist vaste groepen en op elke groep vaste medewerkers. Dit is echter niet 10 uur per dag gedurende 48 weken per jaar mogelijk.
Je kunt ook kiezen voor een arrangement kerntijd met verlengde opvang. Wij bieden dagelijks naast de kerntijd van 16.00 – 18.00 uur verlengde opvang. De kinderen vormen dan een verticale groep(en) en worden dan gezamenlijk opgevangen en begeleidt door speciale verlengde opvang medewerkers.

Kinderen tot 2 jaar
Op de jongste babygroep: perron 0 en op de dreumesgroep: perron 1, is er de keuze uit 8 of 9 uur kerntijd in de eigen groep met de vaste medewerker. We bieden geen verlengde opvang tot 18:00 uur. We vinden een dag van tien uur voor baby’s en dreumesen en de samenvoeging tot een verticale groep pedagogisch niet verantwoord.

Vakantieopvang
Perron 07 is (gemiddeld) 48 weken per jaar geopend. Dat betekent dat het centrum ieder jaar vier weken dicht is. Deze weken worden ingepland rond de kerst (een week) en in de zomer (3 weken). Daarnaast zijn er nog zes vakantieweken per jaar die synchroon lopen met de schoolvakanties in de regio Den Haag waarin vakantieopvang geboden wordt in twee verticale vakantieopvang groepen.
Perron 07 streeft ernaar de vakantieperiodes van de medewerkers zoveel mogelijk gelijk te laten lopen met de vakantieopvang weken. Zo kan er stabiliteit en continuïteit geboden worden. Op Perron 07 is het mogelijk te kiezen voor een arrangement met of zonder vakantieopvang.

Perron is open op
Kerntijd: 8:00 – 16:00 uur
Kerntijd met verlengde opvang: 8:00 – 18:00 uur
Verlengde kerntijd (perron 0 en 1): 8:00 – 17:00 uur (geen verlengde opvang)