Team

Het team van Perron 07 bestaat uit een groep (hoog)opgeleide pedagogisch medewerkers, een pedagogista/directeur, een atelierista, 2 huishoudelijk medewerkers/koks en een zakelijk leider.

De pedagogisch medewerkers zijn intern opgeleid in onze (Sporen) pedagogiek. Verschillende van hen hebben een achtergrond in een andere disciplines zoals de dans of de beeldende kunst. Incidenteel zullen ook specialisten zoals musici, biologen etc. het aanbod op Perron 07 verrijken.

De begeleiders van de groepen worden dagelijks ondersteund door de pedagogista en de atelierista. Deze uit de kindercentra van Reggio Emilia ‘geleende’ functies nemen in het Perron 07 team een centrale plaats in. Een pedagogista is een (academisch) pedagoog, specialist in de Sporen pedagogiek en inhoudelijk coördinator voor alle groepen. De atelierista is een Sporen beeldend kunstenaar. Gezamenlijk bespreken zij met de pedagogisch medewerkers het aanbod aan de kinderen en maken zij plannen voor vervolg. Dagelijks is er tijd en ruimte voor overleg en reflectie en regelmatig zijn er inhoudelijke teamavonden die worden verzorgd door de pedagogista en de atelierista.

De pedagogista en de atelierista hebben veel ervaring met het werken met jonge kinderen en hun ouders in de kinderopvang, peuterspeelzaal en voorschool. Dit team met gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers zet kennis en ervaring in om van Perron 07 een geweldig plek voor uw kinderen en u te maken.