Stichting Pedagogiekontwikkeling 07 zoekt bestuursleden en een nieuwe voorzitter

Perron 07 is, zo zou je kunnen zeggen, het sluitstuk van bijna 30 jaar ‘pedagogiek ontwikkelen’. De houder van Perron 07: Stichting Pedagogiekontwikkeling 07, is sinds de oprichting in 1995 actief op het gebied van educatie en ontwikkeling van jonge kinderen. En stelde zich steeds de vraag: “Wat is een goede voorziening voor jonge kinderen en hun ouders?”. In 2014 ontstond zo Perron 07.

 De Stichting is de grondlegger van de Reggio Emilia benadering in Nederland, lid van het Reggio Children International Network en ontwikkelaar van het erkende en op de Reggio benadering geïnspireerde pedagogisch programma Sporen.

 In het licht van de voorgestelde kinderopvang-stelselwijzigingen van 2025 – bijna gratis kinderopvang voor alle werkende ouders – ziet de Stichting zich uitgedaagd. Nu de overheid van plan is om veel geld te investeren in het breed toegankelijk maken van de kinderopvang is het tijd om kritische vragen te stellen: “Hoe verhoudt het ontwikkelen van een goed pedagogisch-educatief systeem voor jonge kinderen en jonge gezinnen zich tot de nieuwe plannen van de overheid. Hoe willen wij als maatschappij dat de educatie en zorg voor jonge kinderen eruitziet? Hoe kunnen wij het kindercentrum Perron 07 verder ontwikkelen, binnen haar eigen kaders, conform de nieuwe eisen.”

 Om dit proces goed te begeleiden zoekt de Stichting Pedagogiekontwikkeling 07 naast nieuwe bestuursleden ook een nieuwe voorzitter. Wij denken aan de volgende passende profielen:

Voorzitter:

 • Iemand met kennis van en een ontwikkelingsgerichte visie op de wereld van het jonge kind
 • Een stevige persoonlijkheid met kennis van de wereld van bestuurders
 • Met een breed netwerk in de wereld van pedagogiek, onderwijs, onderzoek, politiek.
 • Aanspreekbaar is op de belangen van de Stichting en Perron 07
 • Naar buiten toe de Stichting kan vertegenwoordigen en haar belangen behartigen.

 Een bestuurslid met de portefeuille onderzoek en wetenschap.

 • Iemand uit de onderzoekswereld of het hoger- en wetenschappelijk onderwijs en/of onderzoek
 • Die de ontwikkelingen in het sociaalwetenschappelijk en economisch onderzoek rond de kinderopvang en de ontwikkeling van het jonge kind kent en volgt.
 • Iemand die ook mee kan denken over de ontwikkeling van de stichting als expertisecentrum met Perron als voorbeeldschool

Een bestuurslid met de portefeuille ‘kinderopvang’.

 • Iemand met kennis van de wereld van de kinderopvang
 • kennis heeft van de landelijke en regionale organisaties binnen de kinderopvang
 • die zicht heeft op de verschillende doel- en belang groepen
 • Iemand die de landelijke, regionale en plaatselijke ontwikkelingen volgt

 

Voor deze onbezoldigde functies zijn we op zoek naar mensen met een grote affiniteit voor de belangen van jonge kinderen. Mensen met politieke contacten, landelijk en/of gemeentelijk en daardoor enigszins wetend wat er speelt op gebied van de kinderopvang, strekken tot aanbeveling.  Het bestuur komt voor 4 maximaal 6 vergaderingen per jaar bij elkaar.

Van alle bestuursleden verwachten we feeling voor de doelstellingen van de Stichting en van daaruit willen meewerken aan het uitdragen van wat de Stichting beoogt en nastreeft. Zeker ook daar waar dat een afwijkende visie betreft in vergelijk met de reguliere kinderopvang. Het betekent niet dat de visie, uitgangspunten en doelen in beton gegoten zijn, wel dat het gedachtengoed van de Stichting (Reggio) en het belang van de ontwikkeling van het jonge kind in behartigen van het belang van de Stichting en Perron voorop staan.

 Reacties en vragen graag naar info@perron07.nl. Ter attentie van Hélène Schaap.

Perronista worden?

(24 of 32 uur per week) bij Perron 07, eerste school van jonge kinderen.

Perron 07 is steeds op zoek naar geïnteresseerde, gemotiveerde pedagogisch medewerkers (in opleiding).

Perron 07 is een innovatief kindercentrum, geopend in mei 2014, in een prachtig verbouwd pand in het Zeeheldenkwartier te Den Haag. Perron 07 is het eerste kindercentrum van Stichting Pedagogiekontwikkeling 07. Sinds 1997 onderzoekt, ontwikkelt en vertaalt zij de Reggio Emilia benadering voor de Nederlandse kindercentra: Sporen van Reggio. Binnen Perron 07 bouwen pedagogen en kunstenaars samen met de kinderen hun eigen cultuur op.

Een pedagogisch medewerker op Perron 07:

 • is nieuwsgierig naar jonge kinderen;
 • heeft belangstelling voor jonge ouders;
 • houdt van onderzoeken en experimenteren;
 • vindt het leuk om samen te werken in een team;
 • heeft meerdere sporen bewandeld: zowel pedagogisch als kunstzinnig.

Belangrijk uitgangspunt van Sporen op Perron is dat kinderen zich ontwikkelen door zich op verschillende manieren te uiten. Door kinderen te stimuleren en te enthousiasmeren wordt er gecommuniceerd en dus geleerd. De begeleiders geven de kinderen door een divers aanbod alle mogelijkheden om ‘100 talen’ te ontwikkelen. De 100 talen van de dans, muziek, eten, natuur, kleur en geur verrijken de communicatie en dus het leren en ontwikkelen.
Doordat kinderen zich uitdrukken in 100 talen, wordt zelfvertrouwen en autonomie ontwikkeld. Het stelt de kinderen in staat om zelf en met anderen te onderzoeken. Het leert hen te leren. Van de ene vraag naar de andere te gaan. De wereld om hen heen en zichzelf te leren kennen, te begrijpen en betekenis te geven.

Nieuwsgierig geworden?

We nodigen mensen met een geschikt diploma (diploma check kinderopvang ) van harte uit hun motivatie en cv op te sturen waarna we tijdens een kennismakingsochtend in gesprek en rondleidend door Perron 07 kunnen onderzoeken of er een blijvende wederzijdse nieuwsgierigheid is. Ook mensen die niet gecertificeerd zijn om te werken in de kinderopvang, maar naast een afgeronde opleiding een brede achtergrond hebben en een grote interesse en affiniteit hebben voor het jonge kind, nodigen we uit te solliciteren.


Stuur je motivatie met cv naar: kennismaken@perron07.nl

Voor vragen kun je contact opnemen met Nimca Zandvliet.